החוק למניעת הטרדות מיניות

החוק למניעת הטרדות מיניות נחקק ע"י הכנסת בשנת 1998 ומטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים. 

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998 שנוספו לו בקישור

 

 

מניעת הטרדה מינית פוסטר