אודות

 

האוניברסיטה העברית שואפת להוות סביבה מכבדת ושוויונית שתהיה קרקע פורייה ללימודים, להתפתחות אישית מקצועית וחברתית, לחילופי דעות וידע, למחקר ועבודה.
האוניברסיטה שמה לה למטרה למגר את תופעת ההטרדות המיניות והיא דוגלת במדיניות של אפס סובלנות בנושא זה.

תקנון האוניברסיטה למניעת הטרדה מינית הוא תקנון חדשני ומתקדם הכולל מנגונונים ייחודיים לאוניברסיטה בהתמודדות עם הטרדה מינית ותלונות על הטרדה מינית. 

באוניברסיטה פועלות גם קבוצות של חברי קהילת האוניברסיטה הדנות בהגברת המודעות למניעת הטרדה מינית ובעידוד הדיווח על חשדות למעשים אילו. פעילות זו מתבצעת בשיתוף כל קהילת האוניברסיטה - הכוללת סגל מנהלי, סגל אקדמי וסטודנטים - במטרה לחזק את האמון של הסטודנטיות/ים והעובדות/ים במערכת, וכך לסייע במניעת הטרדה מינית ולהגביר את הנכונות להתלונן ולדווח על מקרים אלו.