דו"ח שנתי

התקנון למניעת הטרדה מינית קובע חובה למסור דו"ח שנתי המתאר את כל הפעילויות שנקטה האוניברסיטה בנושא מניעת הטרדה מינית. הדו"ח מוגש לנשיא האוניברסיטה, הרקטור והמנכ"ל וכן למל"ג, לרשות קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי בכנסת. הוועד המנהל והוועדה המתמדת של האוניברסיטה מקיימים דיון אודות הדו"ח.

הדו"ח כולל את הפעילויות לכלל אוכלוסיות האוניברסיטה בנושא הטרדות מיניות: הסברה, מניעה ופרסום, ומפרט מידע על התלונות שהוגשו לנציבות במהלך השנה.