מניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; הטרדה מינית היא עבירה פלילית, עוולה אזרחית, ועבירת משמעת חמורה. הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה והלימודים ועומדות בניגוד למדיניות האוניברסיטה.

מטרת תקנון זה היא להבטיח כי האוניברסיטה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר או בלשון נקבה חל על בני שני המינים.

מצ"ב תקנון למניעת הטרדה מינית כפי שעודכן בינואר 2019