אודות

האוניברסיטה העברית שואפת להוות סביבה מכובדת ומכבדת, שוויונית וראויה, קרקע פורייה ללימודים, להתפתחות אישית מקצועית וחברתית, לחילופי דעות וידע, למחקר ועבודה.
באוניברסיטה, כמו בכל ארגון, יש תופעות חריגות. האוניברסיטה שמה לה למטרה למגר את תופעת ההטרדות המיניות והיא דוגלת במדיניות של אפס סובלנות בנושא זה.

אתר זה הוא חלק משיפור הטיפול של האוניברסיטה העברית בנושא מניעת הטרדה מינית.

הנהלת האוניברסיטה מינתה ועדה בראשות פרופ' ברק מדינה, שבחנה את ההסדרים התקנוניים בנושא זה. הוועדה נעזרה בקול קורא לקהילת האוניברסיטה שהניב הצעות רבות ומועילות, והמליצה על תקנון למניעת הטרדה מינית הכולל חידושים רבים. 

בנוסף לתקנון החדש, הוקמו קבוצות של חברי קהילת האוניברסיטה הדנות בהגברת המודעות למניעת הטרדה מינית ובעידוד הדיווח על חשדות למעשים אילו. פעילות זו מתבצעת בשיתוף כל קהילת האוניברסיטה הכוללת סגל מנהלי, סגל אקדמי וסטודנטים במטרה לחזק את האמון של הסטודנטיות/ים והעובדות/ים במערכת, ובדרך זו לסייע במניעת הטרדה מינית ולהגביר את הנכונות להתלונן ולדווח על מקרים אילו.