הצוות - סגני הנציבה למניעת הטרדה מינית

סגני/ות הנציבה בקמפוס הר הצופים

סגני/ות הנציבה בקמפוס אדמונד י. ספרא בגבעת רם

סגני/ות הנציבה בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

סגני/ות הנציבה בקמפוס עין כרם

סגני/ות הנציבה בקמפוס הבינאוניברסיטאי באילת

סגני/ות נציבה סטודנטים/ות