דוח שנתי

דוח שנתי למניעת הטרדה מינית. ע"פ התקנון למניעת הטרדה מינית דו"ח זה מוכן בכל שנה ע"י הנציבה והוא מתאר את כל הפעילויות שנקטה האוניברסיטה בנושא מניעת הטרדה מינית. הדו"ח מוגש לנשיא האוניברסיטה, הרקטור והמנכ"ל. הוועד המנהל והוועדה המתמדת של האוניברסיטה מקיימים דיון אודות דו"ח זה, ובסוף הדו"ח מוגש למל"ג, לרשות קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי בכנסת.

בדו"ח זה מתוארות הפעילויות ספקו מידע לכלל קהלי היעד של האוניברסיטה בנושא הטרדות מיניות באופנים שונים: הסברה, פרסום מודעות במדיות השונות, שיתוף פעולה עם סגל אקדמי, מנהלי ואגודת הסטודנטים. בנוסף דו"ח זה מפרט את הוועדות והדיונים שהוקמו באוניברסיטה, ומספק נתונים על התלונות שהגושו לנציבות בשנת הלימודים תשע"ה.