כניסה ללומדה

 

ללומדה הכנס כאן        

התחברות על ידי מספר משתמש (מס' הזהות בלי ספרת בקורת), הקוד הסודי כמו שמופיע בתלוש המשכורת (או לסטודנטים כנהוג).