האם אפשר לעשות "עסקת טיעון" כך שלא אצטרך להעיד? קשה לי מאוד לגולל שוב את הפרשה הזאת ועוד בוועדת משמעת.

זה תלוי במידה רבה איך יתפתח ההליך המשמעתי. לפעמים הנתבע מוכן להודות במעשה ומבקש להגיע לעסקה, בה יסכימו על העונש שהוא יקבל (פירוט העונשים תוכלו למצוא בתקנוני המשמעת השונים). אם יהיה רצון להגיע לעסקת טיעון את תוזמני כמובן להביע את דעתך אשר תילקח בחשבון לפני סיכום כל עסקה.

זכרי שהמטרה שלנו משותפת: לסייע לך בהתמודדות עם ההטרדה והשלכותיה, מתוך התחשבות בצרכייך ורצונותייך, למנוע מהמטריד המשך הטרדות בעתיד, וליצור סביבה בטוחה ומכבדת בקמפוס.