בית דין לעבודה

האם אני יכולה לתבוע את המטריד?

כן אפשר לתבוע בבית הדין לעבודה. בית הדין לעבודה מוסמך לפסוק פיצוי של עד 120,000 ש"ח ללא הוכחת נזק. כמובן שניתן להגיש תביעה במקביל להליך משמעתי או להליך פלילי.