האם יוכלו לשאול אותי שאלות מביכות על העבר האינטימי שלי? על יחסים עם גברים?