מה קורה אם אני מגישה תלונה פורמלית לנציבה?

הנציבה תיפגש איתך כדי לשמוע מה קרה, ותרשום את התלונה שלך במלואה. לאחר מכן היא תבקש ממך לקרוא את התלונה ולהכניס בה תיקונים במידת הצורך. לאחר שתאשרי שהתלונה הכתובה מייצגת נאמנה את דברייך, תתבקשי לחתום עליה לאישור.

הנציבה תתחיל מיד בבירור המקרה. ככל שיש חשש שיש מתלוננות נוספות היא תעשה מאמץ לאתר אותן, כל זאת תוך שמירה מירבית על דיסקרטיות. האדם לגביו התלוננת יוזמן לבירור בפני הנציבה, והיא תמסור לו את פרטי התלונה ותבקש את תגובתו. תגובתו תרשם אף היא. אם הנציבה סבורה שיש מקום להרחיב את הבירור היא יכולה לזמן אליה אנשים נוספים. הנציבה תשתדל מאוד לעשות את הבירור באופן המהיר ביותר. לאחר השלמת הבירור, הנציבה תעביר את מסקנותיה לוועדת המשמעת (למעט במקרים בהם היא סבורה שאין בסיס לתלונה או מקרים קלים שהיא יכולה לסיים בעצמה בגישור או בהסכמה).