מה קורה בוועדת משמעת?

באוניברסיטה פועלת ועדת משמעת מיוחדת לנושאים הקשורים להטרדה מינית -

בוועדת משמעת האוניברסיטה, באמצעות תובע משמעתי, תובעת את האדם שהטריד אותך. בהליך זה מוגש "כתב תביעה" נגד הנאשם/נתבע. התובע צריך לאסוף את חומר הראיות, להיפגש עם העדים ולהכין "תיק" - בדומה למה שקורה כאשר מעמידים אדם לדין פלילי. כמובן שהתביעה מבוססת על העדות שלך ואולי גם של נשים אחרות ועדים נוספים.

חשוב להדגיש שאת לא התובעת ולא את זו שצריכה לנהל את ההליך. את לא צריכה לדאוג לעצמך לייצוג משפטי אך במידה ואת מעוניינת בכך יש לך זכות לקבוע לך מייצג/ת. המייצג/ת אינו יכול ליטול חלק פעיל בהליך המשמעתי, אבל יוכל/תוכל להיות שם בשבילך.